Description

Реално доминиране или по-висок спрямо очаквания дял на представителите на единия пол в дадена професия.

Additional notes and information

Например, понеже има тенденция жените да бъдат недостатъчно представени най-общо казано сред заетото население, е възможно очакваният дял на жените в една професия да бъде по-нисък, отколкото този на мъжете във всички професии. На практика разглеждането на сегрегацията по пол в общо изражение може да бъде проблеатично, понеже основната причина жените да бъдат по-малко от 50 % от заетата работна сила е разделението на домашния труд по пол и непропорционалния дял на жените , извършващи неплатени грижи и домашен труд. Следователно едно разумно отправно очакване за равенството между половете е да се измери сегрегацията чрез измерване на това дали единият, или другият пол е в по-голяма степен на дадена позиция или работно място (в абсолютно изражение).