Description

Rodna segregacija prema zanimanju može se razmatrati u apsolutnom smislu – to jest, stvarnoj dominaciji jednog spola u određenom zanimanju – ili u relativnom smislu, odnosno većem udjelu jednog spola u odnosu na očekivani udio.

Additional notes and information

Naprimjer, kako su žene uglavnom zastupljene na zbirnom nivou među zaposlenim stanovništvom, njihov očekivani udio u jednom zanimanju mogao bi biti manji od udjela muškaraca ako bi bile raspoređene na isti način kao i muškarci u svim zanimanjima. U praksi, koncipiranje rodne segregacije u relativnom smislu može biti problematično, jer glavni razlog zašto postoji tendencija da žene čine manje od 50% zaposlene radne snage jeste rodna podjela kućnog rada i nesrazmjeran udio žena u neplaćenom zbrinjavanju i kućnom radu. Prema tome, opravdano je početno određivanje rodne ravnopravnosti mjerenjem segregacije, tako da se ustanovi da li je jedan ili drugi spol u većini u nekom zanimanju ili na radnom mjestu (u apsolutnim vrijednostima).