Description

Yhden sukupuolen vallitseva asema tietyssä ammatissa tai yhden sukupuolen suhteellisesti suurempi osuus tietyssä ammatissa

Additional notes and information

Koska esimerkiksi naiset ovat tavallisesti yhteenlaskettuna aliedustettuja työssä käyvässä väestössä, heidän odotettu osuutensa tietyssä ammatissa voisi olla pienempi kuin miesten, jos he jakautuisivat samalla tavalla kuin miehet kaikkiin ammatteihin. Käytännössä sukupuolten eriytymisen käsittely suhteellisesti voi olla ongelmallista, koska tärkein syy siihen, miksi naisten osuus tavallisesti on alle puolet työvoimasta, on kotitaloustyön sukupuolijakauma ja naisten suhteeton osuus palkattomasta hoivasta ja kotitöistä. Siten sukupuolten tasa-arvon järkevä aloitusoletus on mitata eriytymistä mittaamalla, onko jompikumpi sukupuoli enemmistönä ammatissa tai työpaikalla (käyttämällä absoluuttisia lukuja).