Description

gelijk loon voor arbeid waaraan gelijke waarde wordt toegekend, zonder discriminatie op grond van sekse of burgerlijke staat, met betrekking tot alle aspecten van het loon en de beloningsvoorwaarden

Additional notes and information

Aangezien de beloningsstructuren en functieclassificatiesystemen partijdig kunnen zijn, zijn de functies die de meeste vrouwen vervullen vaak lager geclassificeerd.