Description

plată egală pentru muncă considerată de valoare egală, fără discriminare pe criterii de sex sau stare civilă, în toate aspectele legate de plată și de condițiile de remunerare

Additional notes and information

Deoarece sistemul de plăţi şi cel de clasificare a locurilor de muncă pot fi părtinitoare, ocupaţiile femeilor tind să fie clasificate la nivel mai scăzut compartiv cu cele ale bărbaţilor.