Description

politike, katerih cilj je zmanjšati ali odpraviti (vertikalno in/ali horizontalno) spolno segregacijo na trgu dela