Description

Практичне политике које имају за циљ да смање или уклоне родну сегрегацију (вертикалну и хоризонталну) на тржишту рада. Видети такође: вертикална сегрегација; хоризонтална сегрегација