Description

politike usmjerene na smanjivanje ili uklanjanje rodne segregacije (vertikalne ili horizontalne) na tržištu rada