Description

politici care au scopul de a reduce sau a elimina segregarea de gen (verticală și/sau orizontală) pe piața muncii.