Description

enstaka eller upprepad handling, eller brist på lämplig åtgärd, som förekommer inom en relation där det förväntas föreligga tillit och som orsakar skada eller smärta hos en äldre person

Additional notes and information

Övergrepp mot äldre kan ta sig olika uttryck, såsom fysiskt, psykiskt, känslomässigt, sexuellt eller finansiellt övergrepp. Det kan även vara en följd av avsiktlig eller oavsiktlig försummelse.