Description

ühekordne või korduv tegevus või tegevuse puudumine, mis leiab aset eeldatavalt usalduslikus suhtes ja mis põhjustab eakale inimesele kahju või kannatusi

Additional notes and information

Eakate väärkohtlemisel võib olla eri vorme, nt kehaline, psühholoogiline, emotsionaalne, seksuaalne või majanduslik väärkohtlemine. See võib olla ka tahtliku või tahtmatu hooletusse jätmise tulemus.