Description

jednorazový alebo opakovaný úkon, alebo nedostatok vhodných opatrení, ktoré sa vyskytujú v akomkoľvek vzťahu, v ktorom sa očakáva dôvera a ktorá staršej osobe spôsobuje ujmu a strach

Additional notes and information

Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi sa môže odohrávať rôznymi spôsobmi, ako je fyzické, psychologické, emocionálne, sexuálne alebo finančné zneužívanie. K tomu môže dôjsť aj následkom úmyselného alebo neúmyselného zanedbania.