Description

Demokraatia piiratud legitiimsus ning puuduliku soolise tasakaalu, st meeste üleesindatuse ja naiste alaesindatuse mõju demokraatia legitiimsusele