Description

Въздействието на (напр.) несъответстващия на легитимността на демокрацията баланс между половете, т.е. прекалено силно представяне на мъжете и незадоволително представяне на жените.