Description

indivīdu un grupu tiesības saņemt ātru, efektīvu un taisnīgu atbildi, lai aizsargātu savas tiesības, novērstu vai risinātu strīdus un kontrolētu ļaunprātīgu varas izmantošanu, izmantojot pārredzamu un efektīvu procesu, kurā ir vispārīgi un finansiāli pieejami un uzticami mehānismi, kas īstenoti, pamatojoties uz līdztiesību