Description

principerna för jämlikhet mellan kvinnor och män, lika erkännande och åtnjutandet och utövandet av samtliga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt åtgärder som leder till likabehandling av, och lika möjligheter för, kvinnor och män på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila området, i hemmet och alla andra områden, vilket säkerställs av författningen och/eller nationell lagstiftning