Description

Naiste ja meeste võrdsuse põhimõtted, kõikide inimõiguste ja põhivabaduste võrdne tunnustamine ja kasutamine ning meetmed, mis tagavad naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsed võimalused poliitikas, majanduses, sotsiaalses ja kultuurielus ning kodanikuühiskonnas, kodus ja muudes valdkondades läbi põhiseaduse ja/või riigisiseste seaduste