Description

Формална родна равноправност, која се назива и de jure родна равноправност, значи да устав и/или домаћи закон осигуравају принципе једнакости жена и мушкараца, једнаког признавања и уживања и остваривања свих људских права и основних слобода, као и мјере које омогућавају једнак третман жена и мушкараца и једнаке могућности за њих на политичком, економском, социјалном, културном, грађанском, домаћем или било ком другом пољу.