Description

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon, yhdenvertaisen tunnustamisen ja kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien harjoittamisen periaatteet sekä toimenpiteet, joilla taataan naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu ja yhdenvertaiset mahdollisuudet politiikan, talouden, yhteiskunnan, kulttuurin, kansalaistoiminnan, kotitöiden alalla ja kaikilla muilla aloilla ja vahvistetaan ne perustuslaissa ja/tai kotimaisessa lainsäädännössä