Description

beginselen van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke erkenning en het genoegen en de uitoefening van alle mensenrechten en grondrechten, evenals maatregelen die voorzien in gelijke behandeling van, en gelijke kansen voor, vrouwen en mannen op het politieke, economische, sociale, culturele, civiele, huishoudelijke of ieder ander vlak, gewaarborgd door de grondwet en/of het nationaal recht