Description

apvieno formālo dzimumu līdztiesību ar ienākuma līdztiesību. Apzīmē sieviešu un vīriešu līdztiesīgo iespēju un līdztiesīgās attieksmes papildinātību ar līdztiesīgo ienākuma vai rezultāta ietekmi