Description

kombination af formel ligestilling med lighed i resultater, hvilket betyder, at lige rettigheder, lige muligheder og ligebehandling af kvinder og mænd suppleres med lighed i virkninger eller resultater

Additional notes and information

Reel ligestilling kræver, at ligestilling fortolkes ud fra den brede sammenhæng eller virkelighed med de uligheder, kvinder oplever, og disse omstændigheders indvirkning på at fjerne ulighederne i resultatet. Det er en kanal, hvor kvinder kan udøve og fuldt ud nyde alle menneskerettigheder og friheder på lige fod med mænd. Konceptet om indholdsmæssig lighed har særlig relevans ved håndtering af kønsbaserede uligheder. Gennemgangen af kønsneutrale formelle love, politikker og programmer, der behandler kvinder og mænd ens, bliver nødvendig for at vurdere, om de vil fremskynde opnåelsen af ligestilling i praksis og fjerne diskrimination af kvinder.