Description

osiągnięcie równości w szerszym wymiarze redystrybucyjnym bardzej zorientowanym na wyniki, opartym na obserwacji, że równość szans i równe traktowanie mogą nie być wystarczające, aby zrekompensować historyczną opresję i gorsze traktowanie kobiet

Additional notes and information

W niektórych przypadkach równość szans może mieć negatywne skutki dla dobrobytu kobiet, jeżeli przeznaczają dużo czasu i energii na wykorzystywanie swoich szans bezskutecznie. Aby mieć pewność, że interwencje w rozwój będą skutkowały równością wyników kobiet i mężczyzn, niezbędne jest zaplanowanie ich na podstawie analizy problematyki płci. „Równe” traktowanie nie jest zatem jednoznaczne z „jednakowym” traktowaniem, ale sugeruje, że osoby znajdujące się w podobnej sytuacji powinny być traktowane podobnie, a osoby znajdujące się w różnym położeniu należy traktować inaczej. Równość wyników lub rezultatów wymaga utworzenia przyjaznego środowiska społecznego przez zajęcie się konstruktami ideologicznymi i kulturowymi tworzącymi hierarchię w stosunkach między płciami. Środkami niezbędnymi do zagwarantowania równości wyników okazały się działania pozytywne.