Description

het bereiken van gelijkheid in bredere zin, meer resultaatgericht op herverdeling , op basis van het inzicht dat gelijkheid van kansen en gelijke behandeling mogelijk niet voldoende zijn om de historische onderdrukking en benadeling van vrouwen te herstellen

Additional notes and information

In bepaalde gevallen, kunnen gelijke kansen daadwerkelijk een negatief effect hebben op het welzijn van vrouwen, als vrouwen tijd en energie besteden om die kansen te benutten zonder dat dat resultaat heeft. Om ervoor te zorgen dat ontwikkelingsmaatregelen tot gelijkheid van resultaat leiden voor vrouwen en mannen, is het nodig deze te ontwerpen op basis van genderanalyse. ‘Gelijke’ behandeling betekent dan ook niet ‘dezelfde’ behandeling, maar houdt in dat personen die zich in soortgelijke situaties bevinden gelijkelijk moeten worden behandeld, en dat personen die zich in andere omstandigheden bevinden anders moeten worden behandeld. Gelijkheid van resultaat vereist het creëren van een gunstig sociaal klimaat door de ideologie en culturele denkbeelden aan te pakken die hiërarchieën aanbrengen in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Positieve maatregelen hebben aangetoond een noodzakelijke maatregel te zijn om gelijkheid van resultaat te waarborgen.