Description

Võrdõiguslikkuse saavutamine laiemalt, tulemustele orienteeritult, mis põhineb arusaamal, et võrdsetest võimalustest ja võrdsest kohtlemisest ei pruugi piisata, et saada üle naiste ajaloolisest rõhumisest ning ebasoodsast olukorrast

Additional notes and information

Mõnel juhul võivad võrdsed võimalused tuua kaasa negatiivse mõju naiste heaolule, kui naised panustavad aega ja energiat võrsetele võimalustele, kuid tulemust see ei too. Et sekkumine aitaks ka tegelikult soolist võrdõiguslikkust saavutada, tuleb seda planeerida eelneva soolise mõju hindamise põhjal. „Võrdne“ kohtlemine ei tähenda seega „samasugust“ kohtlemist, vaid seda, et sarnases olukorras inimesi tuleb kohelda sarnaselt ning erinevates oludes inimesi tuleb kohelda erinevalt. Tulemuste võrdõiguslikkus tähendab soodsa sotsiaalse keskkonna loomist ja selleks tuleb tegelda ideoloogiate ja kultuuriga, millega luuakse hierarhiaid soosuhetes. Erimeetmed on vajalikud, sest aitavad saavutada tulemuste võrdõiguslikkust.