Description

vaginal, anal eller oral penetration af en anden persons krop uden vedkommendes samtykke, hvor penetrationen er af seksuel karakter, udføres med en kropsdel eller en genstand og af en bekendt eller en kæreste

Additional notes and information

Kærestevoldtægt henviser også til andre handlinger af seksuel karakter, der sker uden offerets samtykke. At forårsage, at en anden person uden at have givet sit samtykke deltager i handlinger af seksuel karakter med en tredjeperson betragtes også som kærestevoldtægt. Samtykke henviser til en frivillig aftale, der er resultatet af en persons egen fri vilje.