Description

Nemi erőszak. Nemi erőszak: bármilyen nem kölcsönös beleegyezésen alapuló orális vagy anális behatolás egy másik ember testébe szexuális indíttatással testrésszel vagy tárggyal, illetve bármilyen nem kölcsönös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolat, melyet fenyegetés, kényszerítés, erőszak, megtévesztés, meglepetés, vagy bármilyen más eszközzel függetlenül az elkövető az áldozathoz fűződő kapcsolatának jellegétől. Egy személyt egy harmadik személlyel beleegyezése nélkül szexuális kapcsolatba kényszeríteni szintén nemi erőszaknak minősül. A beleegyezés olyan önkéntes beleegyzést jelent, mely az egyén szabad akaratának az eredménye. Ha az áldozat a meghatározott belegyezési korhatár alatti, akkor a szexuális kapcsolat nemi erőszaknak minősül.

Additional notes and information

Szexuális kényszerítésnek minősül továbbá egy másik személy rábírása arra, hogy beleegyezés nélküli, szexuális természetű cselekményben vegyen részt egy harmadik személlyel.
A beleegyezés az adott személy szabad akaratából történő önkéntes hozzájárulást jelenti. Amennyiben az áldozat a nemzeti jogban beleegyezési korhatárként meghatározott életkor alatti gyermek, a vele létesített szexuális kapcsolat szexuális kényszerítésnek minősül.
A nemzetközi jogi rendszerek fogalmai szerint a szexuális kényszerítés a nők emberi jogainak megsértése (az ENSZ-közgyűlés 48/104. sz. határozata, az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata alapján); a kínzás egyik formája (az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata, az emberi jogok európai egyezménye alapján); háborús bűncselekmény (a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma); illetve a nőkkel szembeni, nemi alapú megkülönböztetés egyik formája (egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről, a CEDAW-bizottság 19. sz. általános ajánlása).