Description

penetrare neconsensuală vaginală, anală sau orală în corpul unei alte persoane, penetrarea fiind de natură sexuală, cu orice parte a corpului sau cu un obiect, precum și orice alte acte neconsensuale de natură sexuală pe bază de constrângere, violență, amenințări, forță, înșelătorie, surprindere sau alte mijloace, indiferent de relația făptuitorului cu victima

Additional notes and information

acțiunea de a determina altă persoană să practice acte neconsensuale de natură sexuală cu o terță persoană este considerată tot viol. Consimțământul se referă la acordul voluntar ca urmare a voinței libere a unei persoane. Când victima este un copil sub vârsta stabilită în legea națională ca fiind vârsta consimțământului, relațiile sexuale cu el sau ea constituie viol. În regimuriIe juridice internaționale, violul este conceptualizat ca violare a drepturilor omului pentru femei (Rezoluția 48/104 a Adunării Generale a ONU bazată pe Declarația Universală a Drepturilor Omului); ca formă de tortură (practica Curții Europene a Drepturilor Omului bazată pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului); ca crimă de război (Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale); și ca formă de discriminare a femeilor pe bază de gen (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenței împotriva femeilor si a violenței domestice, Recomandarea generală a comitetului CEDAW nr. 19).