Description

Nasilje nad ženama i djevojčicama u pritvoru odnosno na lokacijama u kojima su njihova prava ograničena.

Additional notes and information

Akti nasilja na ovakvim lokacijama, kao što su policijski centri, popravni domovi, zatvori, socijalne ustanove, imigracioni centri, predstavljaju nasilje koje čini država. Žene u pritvoru mogu biti u posebnom riziku od nasilja od strane službenog osoblja, sa ograničenim mogućnostima za prijavu ovakvih slučajeva.