Description

våld mot kvinnor och flickor som är begränsade till en plats där deras rättigheter är kontrollerade

Additional notes and information

Våldshandling på sådana platser, inbegripet polisceller, förvar, fängelser, välfärdsinstitutioner och förvarsanläggningar för migranter, utgör våld som begås av staten. Kvinnor som hålls i förvar kan löpa en särskild risk att utsättas för våld som begås av personalen och kan ha mycket begränsade möjligheter att rapportera sådana våldshandlingar.