Description

dhunë ndaj grave dhe vajzave të cilat janë të kufizuara në një vend ku kontrollohen të drejtat e tyre

Additional notes and information

Akti i dhunës në vende të tilla, përfshirë qelitë e policisë, qendrat e mbajtjes, burgjet, institucionet e mirëqenies sociale, qendrat e paraburgimit të imigracionit përbëjnë dhunë të kryer nga shteti. Gratë në paraburgim mund të rrezikojnë veçanërisht t'i nënshtrohen dhunës së ushtruar nga personeli dhe mund të kenë mundësi shumë të kufizuara për të raportuar akte të kësaj dhune.