Description

насилство врз жени и девојчиња што се затворени на одредена локација каде што се контролираат нивните права

Additional notes and information

Чиновите на насилство на таквите локации, како полициски ќелии, центри за задржување, затвори, институции за социјална заштита, центри за задржување мигранти и сл. претставуваат насилство извршено од страна на државата. Жените во притвор може особено да бидат изложени на насилство од страна на персоналот и може да имаат многу ограничени можности да го пријават таквото насилство.