Description

Vägivald tüdrukute ja naiste vastu, keda peetakse kinni kohas, kus nende õigused on piiratud

Additional notes and information

Vägivald sellistes kohtades nagu politseiosakonnad, vanglad, sotsiaalhoolekandeasutused, kinnipidamiskeskused tähendab riigipoolset vägivalda. Kinnipeetud naistel võib olla suurem risk sattuda selliste asutuste personali vägivalla ohvriks ning neil võivad olla väga piiratud võimalused sellisest vägivallast teatamiseks.