Description

vold mod kvinder og piger, hvis fysiske ophold er begrænset til et sted, hvor deres rettigheder kontrolleres

Additional notes and information

Voldshandlinger begået sådanne steder, herunder i arrester, tilbageholdelsescentre og fængsler og på sociale institutioner og kvindecentre betragtes som vold begået af staten. Frihedsberøvede kvinder kan være i særlig risiko for at blive udsat for vold begået af personalet og kan have meget begrænsede muligheder for at rapportere sådanne voldshandlinger.