Description

Насиље над женама и дјевојчицама у притвору односно на локацијама у којима су њихова права ограничена. Акти насиља на оваквим локацијама, као што су полицијски центри, поправни домови, затвори, социјалне установе, имиграциони центри, представљају насиље које чини држава. Жене у притвору могу бити у посебном ризику од насиља од стране службеног особља, са ограниченим могућностима за пријаву оваквих случајева.