Description

przemoc wobec kobiet i dziewcząt pozostających w miejscach, w których ich prawa są kontrolowane

Additional notes and information

Akty przemocy w takich miejscach, w tym celach policyjnych, ośrodkach zatrzymania, więzieniach, instytucjach opieki społecznej, centrach zatrzymań imigrantów, stanowią przemoc dokonywaną przez państwo. Zatrzymane kobiety mogą być szczególnie narażone na przemoc dokonywaną przez personel i mogą mieć bardzo ograniczoną możliwość zgłaszania aktów takiej przemocy.