Description

násilí páchané na ženách a dívkách, jež jsou drženy v místě, kde jsou jejich práva kontrolována jinými osobami

Additional notes and information

Násilný čin spáchaný na místě, jako je například policejní cela, zadržovací středisko, věznice, instituce sociální péče či zařízení pro zajištění přistěhovalců, představuje násilí páchané státem. Zadržené ženy mohou být ohroženy zejména násilím ze strany personálu a mohou mít velmi omezené možnosti takové násilí ohlásit.