Description

violare a drepturilor omului și formă de discriminare a femeilor care cuprinde toate actele de violență pe criterii de gen care duc sau riscă să producă femeilor daune sau suferințe fizice, sexuale, psihice sau economice, inclusiv amenințări cu aceste acte, constrângeri sau privarea arbitrară de libertate, în public sau în viața privată.

Additional notes and information

Formele și manifestările de violență împotriva femeilor sunt influențate de normele sociale și culturale precum și de dinamica fiecărui sistem social, economic și politic. Factori ca originea rasială sau etnică, castă, clasă, statutul de migrant sau de refugiat, vârsta, religia, orientarea sexuală, starea civilă, handicapul sau starea HIV influențează formele de violență de care suferă și modul în care le resimt. În general, definițiile și descrierile violenței asupra femeilor evidențiază faptul că acest tip de violență se bazează pe gen; de aceea, conceptele de „violență împotriva femeilor” și „violență bazată pe gen” se folosesc deseori ca sinonime. În unumite contexte expresia „împotriva femeilor” se folosește tocmai pentru a genera atenţie pe victime. Alte concepte ca, de exemplu „violența bărbaților împotriva femeilor" trimit atât la făptuitor cât şi la victimă pentru a evita neutralitatea de gen.