Description

schending van mensenrechten en vorm van discriminatie tegen vrouwen, waaronder alle daden van gendergerelateerd geweld die leiden, of waarschijnlijk zullen leiden, tot lichamelijke, seksuele, psychische of economische schade of leed voor vrouwen, met inbegrip van bedreigingen met dergelijke daden, dwang of arbitraire vrijheidsberoving, en ongeacht of dit plaatsvindt in het openbare leven of in de privésfeer.

Additional notes and information

Vormen en uitingen van geweld tegen vrouwen worden gevormd door maatschappelijke en culturele normen, en door de dynamiek van elk maatschappelijke, economische en politieke systeem. Factoren als de raciale of etnische afkomst, kaste, klasse, migranten- of vluchtelingenstatus, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat en handicap of hiv-status van vrouwen zijn van invloed op de vormen van geweld waardoor zij worden getroffen en op de manier waarop zij dit ervaren. Algemeen gesproken wordt in de definities en beschrijvingen van geweld tegen vrouwen benadrukt dat dit type geweld gendergerelateerd is. Daarom worden de termen 'geweld tegen vrouwen’ en ‘gendergerelateerd geweld' vaak als synoniemen gebruikt. In sommige termen wordt de toevoeging 'tegen vrouwen" gebruikt om het geslacht van de slachtoffers aan te duiden. In andere termen, zoals ‘geweld van mannen tegen vrouwen', wordt zowel het geslacht van de daders als dat van de slachtoffers benoemd om genderneutraliteit te voorkomen.