Description

kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije žena koji uključuje sve vrste rodno uvjetovanog nasilja čija je stvarna ili moguća posljedica fizička, spolna, psihička ili ekonomska povreda ili patnja žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prinudu ili arbitrarno lišavanje slobode, bez obzira događa li se to u javnom ili privatnom životu

Additional notes and information

Oblici i manifestacije nasilja nad ženama oblikovani su društvenim i kulturološkim normama kao i dinamikom svakog društvenog, ekonomskog i političkog sustava. Čimbenici kao što su rasna pripadnost ili etničko porijeklo žene, kasta, društveni sloj, status migrantkinje ili izbjeglice, dob, vjera, seksualna orijentacija, bračni status, invaliditet ili HIV status, utječu na oblik nasilja i način na koji ga žrtva proživljava. U pravilu definicije i opisi nasilja nad ženama ističu da se ta vrsta nasilja temelji na rodu, stoga se pojmovi "nasilje nad ženama" i "rodno uvjetovano nasilje" često upotrebljavaju kao sinonimi. U određenom smislu "protiv žena" dodaje se kako bi se žrtvama dala rodna dimenzija. Drugi pojmovi, kao što su "nasilje muškaraca nad ženama" pridaju rod i počinitelju i žrtvi kako bi se izbjegla rodna neutralnost.