Description

sárú ar chearta an duine agus cineál idirdhealaithe in aghaidh na mban, lena n-áirítear gníomhartha uile an fhoréigin inscne dá n-eascraíonn, nó ar dócha go n-eascróidh astu, díobháil nó fulaingt fhisiceach, ghnéasach, shíceolaíoch nó eacnamaíoch do mhná, lena n-áirítear bagairtí ar ghníomhartha den sórt sin, comhéigean, nó díth aondeonach saoirse, cibé acu sa saol poiblí nó sa saol príobháideach a tharlaíonn sé.

Additional notes and information

Tá foirmeacha agus léiriú an fhoréigin in aghaidh na mban ag brath ar noirm shóisialta agus chultúrtha chomh maith le dinimic gach córais shóisialta, eacnamaíoch agus pholaitiúil. Beidh tionchar ag tosca amhail bunús ciníoch, ceast, aicme, stádas imirceach nó dídeanaí, aois, reiligiún, gnéaschlaonadh, stádas pósta, míchumas nó stádas VEID mná ar na cineálacha foréigin a fhulaingíonn siad agus an taithí a bhíonn acu air. Go ginearálta, aibhsíonn na sainmhínithe agus an cur síos ar fhoréigean in aghaidh na mban go bhfuil an cineál foréigin seo bunaithe ar inscne; dá bhrí sin, is minic a úsáidtear na coincheapa 'foréigean in aghaidh na mban' agus 'foréigean inscne' amhail is gur chomhchiallaigh iad. I dtéarmaí áirithe, úsáidtear an abairt 'in aghaidh na mban' chun na híospartaigh a inscniú. Inscníonn coincheapa eile, mar 'foréigean fear in aghaidh na mban', na coirigh agus na híospartaigh araon chun neodracht inscne a sheachaint