Description

cilvēktiesību pārkāpums un sieviešu diskriminācijas veids, tostarp visi dzimumvardarbības akti, kas rada vai var radīt fizisku, seksuālu, psiholoģisku vai ekonomisku kaitējumu vai ciešanas sievietēm, tostarp draudi par šādiem aktiem, spaidi vai patvaļīga brīvības atņemšana publiskajā vai privātajā dzīvē

Additional notes and information

Vardarbības pret sievietēm formas un izpausmes veido sociālās un kultūras normas, kā arī katras sociālās, ekonomikas un politikas sistēmas dinamika. Tādi faktori kā sieviešu rase vai etniskā piederība, kasta, klase, migrantes vai bēgles statuss, vecums, reliģija, dzimumorientācija, ģimenes stāvoklis, invaliditāte vai HIV statuss ietekmēs to, no kādām vardarbības formām viņas cieš un kā viņas to piedzīvo. Vispārīgi runājot, vardarbības pret sievietēm definīcijās un aprakstos tiek uzsvērts, ka šāda veida vardarbības pamatā ir dzimte, tāpēc koncepcijas “vardarbība pret sievietēm” un “dzimumbalstīta vardarbība” bieži vien izmanto kā sinonīmus. Dažos terminos izteicienu “pret sievietēm” izmanto, lai norādītu upuru dzimumu. Citās koncepcijās, piemēram, “vīriešu vardarbība pret sievietēm” ir izšķirts gan vainīgā, gan upura dzimums, lai novērstu dzimumneitralitāti.