Description

aspekty kultúry a spoločenského života – ktoré sú doložené príkladmi okrem iného z náboženstva, ideológie, jazyka, umenia, zákona a vedy – ktoré môžu byť použité na ospravedlnenie alebo legitimizovanie priameho alebo štrukturálneho násilia, pričom spôsobujú, že priame a štrukturálne násilie vyzerá či dokonca sa považuje za správne alebo aspoň nie za zlé