Description

Kultura nasilja se odnosi na elemente kulture ili društvenog života oličene kroz religiju, ideologiju, jezik, kulturu, zakon i nauku, koji se koriste da se opravda ili legitimizuje direktno ili strukturalno nasilje, kako bi direktno ili strukturalno nasilje izgledalo ispravno, ili bar ne pogrešno.