Description

Kultuuri- ja ühiskonnaelu aspektid, näiteks religioon, ideoloogia, keel, kunst, seadused ja teadus, mida saab kasutada otsese või struktuurse vägivalla õigustamiseks või seadustamiseks ja mille tulemusena näib otsene ja struktuurne vägivald õige või vähemalt mitte vale.