Description

Аспекти на културата и социалния живот − изразени чрез примери от религия, идеология, език, изкуство, право и наука − които могат да се използват, за да оправдят пряко или структурно насилие или да го направят да изглежда законно, или да се възприема като правилно, или поне не толкова грешно.