Description

kultūrinio ir socialinio gyvenimo aspektai, be kita ko religijos, ideologijos, kalbos, meno, teisės ir mokslo pavyzdžiai, kurie gali būti naudojami pagrįsti ar pateisinti tiesioginį ar struktūrinį smurtą, dėl ko tiesioginis ar struktūrinis smurtas atrodo ir net yra jaučiamas, kaip teisingas ar bent jau nesmerktinas