Description

aspektet e kulturës dhe jetës shoqërore - të ilustruara ndër të tjera nga feja, ideologjia, gjuha, arti, ligji dhe shkenca - që mund të përdoren për të justifikuar ose legjitimuar dhunën e drejtpërdrejtë ose strukturore, duke e bërë dhunën e drejtpërdrejtë dhe strukturore të duket, madje të ndjehet, e drejtë - ose të paktën jo të gabuar