Description

Злочини почињени у име “одбране части” су чинови насиља који су диспропорционално, иако не искључиво, почињени над дјевојчицама и женама, када чланови породице имају сумње да претпостављено и актуелно понашање може укаљати “част” породице или заједнице. Оваква понашања могу укључивати ступање у сексуалне односе прије брака, одбијање уговореног брака, ступање у брак без пристанка родитеља, прељубу, захтјев за развод, “непримјерено” облачење, рад ван куће, или уопште понашања која нису у складу са родним нормама и улогама.

Additional notes and information

Овакви злочини могу бити почињени над дјевојчицама и женама и када су оне биле жртве злочина, као што је на примјер силовање. Овакви злочини укључују убиства (убијање у име “части”), а најчешћи починиоци су мужеви, сродници или сроднице или чланови заједнице. Умјесто да буду дефинисани као кривично дјело над женама, овакви злочини се често санкционишу као други злочини, унутар саме заједнице, како би се очувале културне, традиционалне, обичајне или религијске норме.