Description

dažniausiai, nors ne tik prieš mergaites ir moteris nukreipti prievartos aktai, nes šeimos nariai mano, kad tam tikras įtariamas, suvokiamas ar tikras elgesys žemina šeimą ar bendruomenę

Additional notes and information

Toks elgesys apima lytinius santykius iki vedybų, atsisakymą pritarti sutartai santuokai, santuokos sudarymą be tėvų sutikimo, neištikimybę, skyrybas, rengimąsi drabužiais, kuriuos bendruomenė mano esant netinkamais, darbą ne namuose arba nesugebėjimą apskritai taikytis su įsivaizduojamais lyčių vaidmenimis. Su vadinamąja garbe susiję nusikaltimai taip pat gali būti nukreipti prieš mergaites ir moteris, tapusias seksualinės prievartos aukomis, pvz., išžagintas. Šios kategorijos nusikaltimams priskiriamos žmogžudystės (nužudymai vadinamosios garbės vardan), kuriuos dažnai padaro sutuoktinis, vyriškos ar moteriškos lyties giminaitis ar aukos bendruomenės narys. Užuot įvertinusios kaip nusikalstamus veiksmus prieš moteris, vadinamosios garbės vardan padarytus nusikaltimus bendruomenės dažnai laiko savo kultūros, tradicijų, papročių ar religinių normų išsaugojimo ir (arba) atkūrimo priemone po tariamų nusižengimų.